Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/tupb2904/public_html/wp-content/themes/solo/inc/PHPMailer/PHPMailerAutoload.php on line 45
Tüp bebek tedavisinde imsi yöntemi nedir ? Nasıl uygulanır ?
RANDEVU TALEP ET

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Randevu İçin Hemen Arayın!

IMSI

IMSI

Kısırlık, dünya çapında birçok insanı etkileyen yaygın bir problem haline gelmektedir. Doğal yöntemle veya diğer tedavi teknikleriyle başarılı sonuç alamayan çiftler, tüp bebek tedavisine yönlenmektedir. Tüp bebek tedavisinde, özellikle açıklanamayan infertilite gibi vakalarda ilk denemede başarılı sonuçlar alınabilir. Ancak, çoğu durumda kısırlık başka faktörler nedeniyle oluşmaktadır ve bunların başında sperm sorunları gelmektedir. IMSI tekniği, bu tür sorunların çözümü için geliştirilen yöntemlerdendir.

IMSI nedir?

İntrasitoplazmik morfolojik olarak seçilmiş sperm enjeksiyonu (IMSI), tüp bebek tedavisi esnasında kullanılan ve cerrahi olmayan bir sperm seçme işlemidir. Spermleri analiz etmek için 6000 kez civarında büyütme gücü bulunan, oldukça etkili bir mikroskop kullanılır. Böylece spermlerin dijital olarak iyileştirilmiş resimleri elde edilerek; embriyologların neredeyse her türlü yapısal değişiklikleri ve klasik tekniklerle tespit edilmesi mümkün olmayan olan herhangi bir anormalliği tanımlamasını sağlar. IMSI prosedürü ile spermin bileşimi değerlendirilebilir ve düzensizliklerden şüphelenilen spermlerin yumurtalara girmesi engellenebilir.
IMSI prosedürü 2000’lı yılların başlarında geliştirilmiş ve en kaliteli spermin nasıl görünmesi gerektiği konusundaki bakış açısını tam olarak değiştirmiştir.

IMSI neden yapılır?

IMSI
Erkek kısırlığı, bir sperm örneğinin analiz edilmesiyle belirlenir. Sperm; hareketlilik ve morfolojik özellikler bakımından test edilir. Parametrelerin herhangi birindeki anormal sonuçların doğurganlık sorunları ile ilişkili olması nedeniyle, problemin derecesine bağlı olarak aşılama veya mikroenjeksiyon (ICSI) ile birlikte tüp bebek tedavisi önerebilir. Spermin doğrudan yumurtaya enjekte edildiği ICSI tekniği, IMSI kadar etkili sonuçlar vermemektedir.
Sağlıklı bir gebelik elde etmek, büyük ölçüde embriyonun kalitesine bağlıdır. Bir embriyonun kalitesi ise hem yumurta hem de sperm kalite ile orantılıdır. Anormal spermler de bir yumurtayı dölleyebilir ancak bu tür embriyoların implante olma oranı düşük, gebeliğin erken sonlanma oranı ise yüksektir.
Bazı sperm anormallikleri, 400 kez büyütme gücü olan mikroskop kullanılarak belirlenebilse de, IMSI ile büyütme oranı 6000’e dek çıkabilir. Böylece spermin anormallikleri daha doğru görülebilir. Anormallik içermeyen spermleri seçerek, daha kaliteli embriyoların oluşturulma şansı daha yüksektir.

IMSI kimler için uygundur?

IMSI prosedürü genellikle erkek faktörü kısırlık problemlerinde önerilir; diğer tercih edilme nedenleri ise şöyledir:

 • ICSI tekniğiyle seçilen spermler ile başarılı sonuçlar alınmaması,
 • Erkek partnerin yaşının 40 ve üzeri olması,
 • Sperm analizinde yüksek sayıda anormal spermlerin bulunması,
 • Sperm sayısının çok düşük olması,
 • Menide döllenmeyi etkileyebilecek yüksek düzeyde antikorlar olması,
 • Sperm doğrudan epididimden (testislerin dışında sperm depolayan sarmal boru) veya testisten cerrahi olarak alınması,
 • Tekrarlayan düşük öyküsü,
 • Önceki döngülerde oluşan embriyoların düşük kalitede olması,
 • Daha yüksek seviyelerde DNA fragmantasyonu,
 • Sperm anöploidi seviyelerinin artması.

IMSI nasıl yapılır?

IMSI, sperm ile yumurtanın mikroenjeksiyon yöntemiyle döllenmeden önce spermin seçildiği bir süreçtir. Bu sperm seçimi, hamileliği engelleyebilecek bozulmuş veya anormal spermleri ayırmak için incelikle yapılır.

IMSI tekniği şöyle uygulanabilir:

 • İşlem günü, erkekten taze veya dondurulmuş bir sperm örneği istenir.
 • Alınan sperm örneği IMSI tekniği konusunda özel olarak eğitilmiş bir embriyolog tarafından yaklaşık 6000 kez büyütme gücü olan bir mikroskopla incelenir. Spermin ince yapılarını analiz etmek için dijital görüntüleme ile geliştirilmiş ileri teknoloji kullanılır. Spermin iç morfolojisi de incelenir ve anormallik tespit edilen spermler bu aşamada ayrılır.
 • Bir sonraki süreçte, seçilen sperm ve yumurta mikroenjeksiyon tekniği ile döllenir. Hangi yumurtaların döllenme için yeterince olgun olduğunu belirlemek için inceleme yapılır. İnce bir cam iğne kullanılarak spermler aspire edilir ve ardından seçilen yumurtaya enjekte edilir. Enjekte edilen yumurtalar, bir gün boyunca inkübatörde kültürlenir.
 • Oluşturulan sağlıklı embriyoların incelenmesinden sonra embriyo transferi için planlama yapılır.

IMSI tekniğinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

IMSI tekniğinin avantajları şöyledir:

 • IMSI, ilk üç aylık dönemde gebelik oranlarını iki katına çıkarırken düşük oranını %60 oranında azaltır. Düşük yapma şansı daha iyi sperm seçilerek azaltılabilir
 • IMSI, spermatozoa ve oosit arasındaki etkileşimi kolaylaştırır.
 • Spermlerin azalan sayısı, hareketliliği veya artan morfolojik kusurları gibi seminal anormallikler döllenmeyi etkileyemeyecektir.
 • IMSI, blastosist aşamasına ulaşmak için daha yüksek embriyo yüzdesi ve embriyo kalitesinin iyileştirilmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Dezavantajlar ise şöyle sıralanabilir:

 • IMSI, tüp bebek prosedürüne yaklaşık 5 saatlik ekstra zaman ekler. Bu nedenle rutin bir tetkik değildir ve yalnızca sperm kalitesi çok düşük olduğunda, tekrarlayan IVF başarısızlığı olan vakalarda tercih edilir.
 • IMSI, maliyetlidir ve her sağlık merkezinde uygulanamamaktadır.
 • IMSI, mikroenjeksiyon tekniğine oranla çoğul gebeliklere yol açma olasılığı daha yüksektir.

IMSI başarılı bir teknik midir?

IMSI, özellikle daha önce iki veya daha fazla sayıda başarısız döngü geçirmiş çiftler için önemli bir tekniktir. Yalnızca mikroenjeksiyon ile oluşturulmuş embriyolara oranla, yüksek gebelik ve doğum oranları ile ilişkilidir.
IMSI, mikroenjeksiyon sürecinde ek bir adım olarak sperm numunesi üzerinde gerçekleştirilen ve invazif olmayan bir yöntemdir. Mikroenjeksiyon ile ilişkili riskler IMSI tekniğiyle aynıdır, hasta veya embriyo için önemli ek riskler bulunmamaktadır.