Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Kıbrıs tüp bebek merkezi

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi

1978 senesinde İngiltere’de gerçekleştirilmiş olan ilk tüp bebek(ivf) uygulaması; insan ırkının üreme metotları sahasında köklü bir değişim ve alternatifler dizisinin başlangıcı için zincirin en önemli halkasını meydana getirmiştir. Yöntemin uygulanmaya geçirilmesinde baz alınan prensip ise; erkek bireyden alınan sperm hücrelerinin tamamıyla laboratuar işlemleri aktivitesi içerisinde kadın bireye ait olan yumurta hücreleri ile birleştirmesi üzerinedir.

Neden Tüp Bebek?

Çocuk sahibi olamayan yani infertilite teşhisi konulmuş olan hastaların çocuk sahibi olabilmelerine olanak tanıyabilecek olan pek çok alternatif üreme yönteme mevcudiyet barındırmakta olsa da; bu bireylerin ilk olarak başvurmakta oldukları tıbbi üreme yöntemi tüp bebektir. Bu duruma sebebiyet sağlayan temel neden; uygulanmakta olan tıbbi üreme yöntemleri dâhilinde, gebe kalma olasılığını en yüksek ihtimal olarak barındıran alternatiftir.  Üreme kanallarında hasar gözlenen kadınlara, hem de İnfertilite(kısırlık) teşhisi konulmuş çiftlere in vitro fertilizasyon tedavisi uygulama ve hizmetleri sunulmaktadır.

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi Uygulama Aşamaları

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi bünyesinde sunulmakta olan uygulamaların meydana getirmekte olan 5 aşama mevcudiyet barındırmaktadır.

  • 1. Adım Tedavi Sürecine Karar Verilmesi: Kalıtımsal, bünyesel ve hormonel farklılıklar her bireyin tedavisi için uygun olmasına bir sorun oluşturabilir. Dolayısıyla bu tıbbi üreme yönteminin uygulanıma başlanılmadan evvel belirli kan ve hormon testleri gerçekleştirilmelidir. Testlerin sonu çiftin bu tedavi yöntemine uygun olduğu yönünde ise; anne adayının menstruasyonunun 2 ya da 3. gününde tedavi başlatılır.
  • 2. Adım Yumurtalıklarım Uyarım Süreci: Anne adayının mentruasyonunun 2 ya da 3. günü içerisinde başlanılan tedavinin ilk uygulaması olan ultrason taramasının ardından hormon içermekte olan iğne kullanımına başlanılır. Bu iğnelerin içermekte olduğu hormonal içerikler anne adayının yumurta hücrelerinin uyarılması ve gelişim göstermesi amaçları doğrultusunda uygulanır. Böylece gebelik şansının yükseltilmesi için yeterli olgunluğa sahip yumurta oluşumu sağlanır. Kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte olan yumurtalıkların uyarılma süreci ortalama olarak 10 ile 12 gün arasında sonlandırılmaktadır.
  • 3. Adım Yumurtaların Toplanımı: Sedasyon anestezi enjektasyonu ile transvajinal ultrasonografi cihazı ile toplanılmakta olan yumurtaların bu işleme tabi tutulması için; belirlenen olgunluk kriterlerine ulaşmış olması gerekmektedir. Ayrıca toplama işlemine başlamadan önce; olgun yumurtaların çatlamasını sağlayan bir iğne uygulanır. Toplama işlemi ise bu iğnenin uygulanımından 34 ile 36 saat sonrasında gerçekleştirilir.
  • 4. Adım Fertilizasyon: MII oosit adındaki; dölleme kriterlerine uygun olan olgun yumurtaların toplanmasının ardından sperm hücrelerinin niteliksel kabiliyetine bakılır ve uygulanılacak olan yöntemin klasik enjenktesi mi, yoksa mikroenjeksiyon mu olacağına karar verilir. Laboratuvar ortamından gerçekleştirilen dölleme işleminin ardından embriyo meydana gelmiş olur.
  • 5. Adım Embriyo Transferi: Yumurta toplama işleminden yaklaşık olarak 120 saat kadar sonra gerçekleştirilen Embriyo transferi; laboratuar ortamında gerçekleştirilen dölleme işlemi sonucunda oluşum gösteren embriyonun olağan şartlarda büyüme ve gelişim gösterebilmesi adına anne rahmine yerleştirilmesidir.

Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?

 

 

 

Paylaşım