Gebelik İzlemi ve Takibi

11 Şubat 2018
Gebelik İzlemi ve Gebelik Takibi

Gebelikte Tıbbi Öykü Alma

 • – Kronik sistemik hastalıklar
  (Diabetes Mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar,
 • – kr.böbrek hastalığı, epilepsi, tiroid hastalıkları vb.) – Geçirilmiş veya tedavisi sürmekte olan enfeksiyon hastalıkları (Tüberküloz, Brucella, paraziter hastalıklar, vb)
 • – Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon (CYBE) öyküsü
 • – Madde bağımlılığı
 • – Toprak vb yeme
 • – Psikiyatrik hastalıklar
 • – Kan transfüzyonu
 • – Talasemi taşıyıcılığı
 • – Geçirilmiş operasyonlar
 • – Geçirilmiş jinekolojik operasyonlar ( Histerotomi, myomektomi vb)
 • – İlaç allerjisi
 • – Aile öyküsü (Diabetes mellitus, tekraralayan fetal anomaliler, çift yumurta ikizi vb.)
 • – Sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçlar
 • (Antiepileptikler, insülin, antihipertansifler vb). – Gebelik öncesi kullanılan aile planlaması yöntemi
 • İnfertilite mevcut ise süresi, gördüğü tedaviler

 

İdeal olan bir kişinin gebelik öncesi bir jinekologa gidip muayene olması ve sonrasında bilinçli şekilde gebe kalmasıdır. Ancak maalesef pek az bayan gebelik öncesi biz hekimlere gelip muayene olmaktadır.

Normal bir gebelik izleminde yapılması gereken tetkikleri gebelik haftalarına göre aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

1. Gebelik İzlem Ziyareti: 6-8. Hafta

Öncelikle kanda yapılan HCG(Human Koryonik Gonadotropin Hormon =Human chorionic gonadotropin) veya idrarda gebelik testlerinin pozitif oluşu ile gebelik tanısı konulur. İlk gebelik vizitinde anne adayları adeta bir check-up’tan geçirilirler.

 

 • Ultrason (tercihen vajen içinden)
 • Kan grubu, Rh
 • Tam kan sayımı
 • Kan biyokimyası
 • TORCH taraması
 • Tam idrar tahlili, gerekirse idrar kültür- antibiyogramı
 • Servikovaginal smear testi (PAP smear testi)
 • Kanama profili
 • Hepatit B, Hepatit C, AIDS taraması

2. Gebelik İzlem Ziyareti: 10-13. Hafta

 • – Ense kalınlığı (Nuchal Translucency, NT)
 • – I. Trimester tarama testi

3. İzlem Ziyareti: 16-18. Hafta

 • – Ultrason (anomali taraması)
 • – II. Trimester tarama testi (Üçlü Test, Triple Test)
 • – Amniyosentez (gerekirse)

4. İzlem Ziyareti: 22-24. Hafta

 • – Ultrason (anomali taraması)
 • – Servikal kültür ve fresh testleri.

5. İzlem Ziyareti: 24-28. Hafta

 • Tam kan sayımı
 • Tam idrar tetkiki
 • 50 gram glukoz yükleme testi
 • haftada İndirekt Coombs Testi (kan uyuşmazlığı olanlarda)

6. İzlem Ziyareti: 32. Hafta

 • – Genel ultrason değerlendirmeleri

7. İzlem Ziyareti: 34. Hafta

 • – Genel ultrason değerlendirmeleri

8. İzlem Ziyareti: 36. Hafta

 • – Genel ultrason değerlendirmeleri

9. İzlem Ziyareti: 38. Hafta

 • Ultrason (gerekirse biyofizik profil)
 • NST (Non-Stres Test)
 • Doppler ultrasonu (gerekirse)
 • Kan biyokimyası, Tam kan sayımı, Tam idrar tahlilleri, Hbs Ag, Anti Hbs, HCV, HIV, gerekirse TORCH testleri tetkikleri tekrarı

10. İzlem Ziyareti : 39-42. Hafta

 • Ultrason (gerekirse biyofizik profil)
 • NST (38-40. haftalar arası haftada bir, 40.haftadan sonra 3 günde bir)
 • Vajinal muayene (tuşe)
 • Doğum işaretleri konusunda gebe bilgilendirilir ve günü yaklaşan anne adayına doğumla ilgili detaylı bilgiler verilir.

11. İzlem Ziyareti :
40. Haftadan sonra ise gebenin doğuma kadar haftada iki kez görülerek değerlendirilmesinde yarar vardır.

12. İzlem Ziyareti :
42. haftaya kadar doğumu başlamayan gebeler ise hastaneye yatırılarak doğum başlatılmalıdır.

 

 

Yayınlanan kategori Gebelik ve Doğum Ekleyen Dr Mürüde