RANDEVU TALEP ET

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Randevu İçin Hemen Arayın!

Embriyo Yapıştırıcı Embriyo Glue

Embriyo Yapıştırıcı Embriyo Glue

EMBRİYO GLUE EMBRİYO YAPIŞTIRICI

Embriyo glue embriyo yapıştırıcı embriyo transferi sırasında kullanılan yeni bir kültür ortamıdır. İçerisinde bulunan hyaluronan adlı maddenin etkisiyle, embriyonun rahim içerisinde tutunma şansının arttığı gösterilmiştir . Gelin şimdi embriyo glue embriyo yapıştırıcı hakkında kıbrıs tüp bebek sizi bilgilendirsin.
Tüp bebek uygulamalarının ilk başlatıldığı yıllardan bu yana geçen zaman içerisinde tedavi başarısının tedricen arttığı görülmektedir. Uygulamaların ilk başladığı yıllarda %10-15 seviyesinde olan gebelik oranlarının günümüzde %50-60 seviyesine ulaşması oldukça sevindiricidir. Bu artışta en önemli rolü, embriyoların laboratuar şartlarında büyütülmesi ile ilgili gelişmeler oynamaktadır.
Tüp bebek uygulamalarında üreme hücreleri anne vücudunda değil, laboratuar şartlarında birleştirilmekte ve embriyolar özel sıvılar içerisinde, aynı anne karnındaki gelişimlerini taklit edecek şekilde büyütülmektedir. Tüp bebek uygulamalarında tedavinin verimliliğini kısıtlayan önemli noktalardan birisi de budur.
Laboratuar şartları hiçbir zaman anne vücudunun sağladığı özellikleri tam olarak taklit edemeyecektir. Ancak, laboratuar şartlarındaki gelişmeler her geçen gün bu benzerliği arttırmakta, bu durum da direkt olarak tedavi başarısına yansımaktadır.
En az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi kullanmadan haftada 2-3 kere girilen cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin meydana gelmemesine “infertilite” yani kısırlık denir. Bu sorunu yaşayan çiftlere de “infertil ya da kısır” denir.
Embriyo yapıştırıcı, Embriyo glue yeni kullanıma girecek olan özel bir kültür ortamının ticari adıdır. Bu kültür ortamı embriyoların rahim içerisine transferi sırasında, embriyoların kateterde içerisinde barındıkları ve rahim içerisine transfer sırasında embriyoları taşıyan sıvıdır. Bu sıvının özelliği içerisinde bulunan “hyaluronan” adlı maddedir. Bu maddenin embriyo transferi kültür sıvısına eklenmesinin, embriyoların rahim içerisinde tutunma şansını arttırdığı düşünülmektedir.
Bu zamana kadar embriyoların transferi sırasında, embriyoların 3 veya 5 gün süre ile içerisinde büyütüldükleri ve embriyonın laboratuar şartlarında gelişimi için hazırlanmış olan kültür sıvısı kullanılmaktadır. Yeni kullanıma girecek olan transfer kültür ortamı, embriyoların laboratuarda büyütüldükleri kültür sıvısından farklı bazı özellikler içermektedir. En önemli farklılığı, sıvının içerisinde yer alan hyaluronan maddesidir.
Hyaluronan bu güne kadar tıbbın pek çok diğer branşında önemi kanıtlanan, hücreler arası bağlantılar ve dokuların kendine has farklı özelliklerini belirlemede rol oynayan bir maddedir. Bu maddenin embriyo-endometrium arasındaki ilişkide ne şekilde bir rol oynadığı net olarak bilinmemektedir. Gösterilen gerçek, bu maddenin eklenmesinin embriyoların rahim içerisine tutunma şansını arttırdığıdır.

Embriyo yapıştırıcı, Embriyo glue İçindeki Maddenin Etkisi 

Hyaluronan Etkisini şu yollar ile gösterdiği ileri sürülebilir:

  1. Hyaluronan hücreler arası ve hücre-doku arası bağları güçlendirmektedir.
  2. Hyaluronanın yeni damar oluşumunu uyarma özelliği mevcuttur.
  3. Kültür sıvısına hyaluronanın eklenmesi akışkanlığını azaltmaktadır.

Bu şekilde rahim içerisine daha akışkan bir sıvı verilmediğinden embriyoların tutunma şansının artacağı iddia edilmektedir.
Hyaluronan içeren transfer ortamı ile yapılmış tek bir klinik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma American Society of Reproductive Medicine 2002 yılı toplantısında sunulmuştur. Çalışmada 73 hastada hyaluronan eklenmiş olan transfer kültür ortamı, 68 hastada ise klasik transfer ortamı kullanılmıştır. Klasik transfer ortamı kullanılan grupta %21.7 seviyesinde olan embriyo başına düşen tutunma şansının (implantasyon oranı) hyaluronan grubunda %45.8 seviyesine yükseldiği gözlenmiştir. Aynı şekilde gebelik oranlarının %48.5’ten %58.9’a yükseldiği izlenmiştir.

Embriyo yapıştırıcı Embriyo glue Dışında Başarıyı Neler Etkiler?

Tüp bebek tedavilerinde başarı şansını sadece embriyo kültür ortamlarına endekslememek gerekir. Tedavide başarı şansını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. İyi kurulmamış veya iyi bir şekilde yürütülemeyen bir sistemde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece kültür ortamını yenilemek, laboratuarda aksayan basamaklar varken, yeni bir kültür ortamını kullanıyor olmak başarı şansına hiçbir katkı sağlamayacaktır.
Tedavi sonucunda başarı, klinik ve laboratuardan oluşan iki ayrı sistemin ideal şekilde birleştirilmesi ile elde edilebilir. Laboratuara klinik tarafından kötü bir malzeme teslim edildiğinde, hangi kültür ortamı kullanılırsa kullanılsın bu malzemeden iyi kalitede embriyolar elde etmek hiç de kolay olmayacaktır.
Başarısız bir tedaviden sonra pek çok nokta yeniden gözden geçirilmelidir. Tedavide en önemli noktalardan birisi iyi kalitede yumurta hücresi gelişimini sağlamaktır. Bu noktada kişiye uygun ilaç protokolünün ve ilaç dozunun doğru seçilmesi, yumurta gelişiminin takibinin doğru ve özenli bir şekilde sürdürülmesi, çatlatma iğnesinin doğru zamanda yapılması, yumurta toplama ve embriyo transferi işlemlerinin en sağlıklı şekil de gerçekleştirilmesi gerekir. Özensiz veya gelişigüzel gerçekleştirilen tedavilerde sadece laboratuar tekniklerini yenilemek hiçbir fayda getirmeyecektir.

Sonuç Olarak Embriyo Glue Embriyo yapıştırıcısı

Embriyo Glue (yapıştırma) bir teknik veya bir işlem değildir. Embriyolar rahim iç duvarına yapıştırılamaz. Embriyo (eğer sağlıklı ise) rahim iç duvarına tutunma işlemini kendisi gerçekleştirir. Tutunma potansiyeline sahip olmayan bir embriyonun herhangi bir işlem veya bir madde aracılığı ile rahim iç duvarına yapıştırılması söz konusu olamaz (en azından günümüzde ve yakın gelecekte).
Embriyonun rahim iç zarına tutunmasının sırrını henüz bilmiyoruz. Bilebildiklerimiz sadece bu dönemde rahim içerisinde veya embriyoda bazı maddelerin salgısının arttığı veya bazı maddelerin eksikliği halinde tutunmanın gerçekleşmediğidir. Bilimin yaptığı şey, bu indirekt bilgileri kullanarak tedavinin verimliliğini arttırmaktır.
Hyaluronan veya daha önce gündeme gelmiş olan “lösemi inhibe edici faktör (LIF) de bunların örnekleridir. Bu konuda sebep-sonuç ilişkisini bilmediğimizden sadece olası eksikleri telafi ederek başarı şansımızı arttırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hyaluronan eklenmiş olan kültür sıvısı ile yapılan transferler tüp bebek uygulamalarındaki başarı şansını %100’e çıkarmayacaktır.
Belki de sadece belirli bir hasta grubunda etkili olacak, tüm hastalarda fayda vermeyecektir. Bu soruların cevaplarını beraber göreceğiz. Ancak başarı şansını %1 veya %5 arttıracak bir gelişme bile bizler ve sizler için çok büyük bir değer taşımaktadır.
Hyaluronan ile zenginleştirilen embriyo transferi kültür ortamı dünyada henüz oldukça kısıtlı sayıda merkezde kullanılmaktadır. Kültür ortamının yaklaşık 4-6 ay içerisinde piyasa sunulması ve tüm merkezlerin kullanabilir hale gelmesi beklenmektedir. Dolayısıyla bu yeni kültür ortamı hakkındaki bilgiler de oldukça kısıtlı kalmaktadır.