Aşılama (IUI) Tedavisi Nedir ?

26 Eylül 2014
Sperm Aşılama (IUI) Tedavisi

Aşılama Tedavisi Nedir ?

Aşılama (IUI) tedavisi, kadında dışarıdan verilen ilaçlar yardımı ile yumurtlama sağlandıktan sonra
, hızlı hareketli spermlerin rahim ağzından geçirilerek rahim içerisine bırakılmasıdır. Dolayısıyla bu tedavi yönteminde kaliteli sperm ve seçilmiş yumurta sağlanarak döllenmenin oluşması kendi haline bırakılmaktadır.

Bu tedavide menideki spermler, özel bir yöntemle yıkanarak en hızlı hareketli ve dölleme kapasitesi en yüksek olanlar ayrılmaktadır. Ardından özel şartlarda korunan spermler, rahim ağzından ilerletilen özel kateterler kullanılarak rahime iletilmektedir.

Sperm hazırlandıktan sonra geçen süre 1 saati aşmamalı, kısa sürede aşılama yapılmalıdır. Doktorunuz, özel bir kanül (inseminasyon kanülü) ile sperm örneğini rahim içine hassas bir şekilde enjekte eder. İşlem anestezi gerektirmez, ağrısızdır.

Spermlerin rahim içine enjeksiyonu basınç oluşturmadan yavaş ve kontrollü yapılır.

İşlemden sonra bir süre (yaklaşık 15-20 dakika) dinlenmeniz gerekir.

Aşılama(IUI) tedavisi genellikle yumurtlama tedavileri ile birlikte de yapılabilir. Yumurtlama tedavisi (ovulasyon indüksiyonu), klomifen veya gonadotropinlerle olabilir. İşlem öncesinde follikül takibi ile yumurtlama durumunuz izlenir. Yeterince olgun follikül elde ettikten sonra bir “çatlatma iğnesi” (HCG) yapılır. Ovulasyon (yumurtlama) bu iğneden 36 saat sonra gerçekleşeceği için aşılamada da bu süre sonunda yapılır.

Bazen ise aşılama “spontan” yani yumurtanın kendiliğinden geliştiği adet dönemlerinde de yapılabilir.

Günümüzdeki verilere göre en başarılı sonuçlar, gonadotropin adı verilen yumurtalıkları çalıştırıcı ilaçlarla (iğne tedavisi) birlikte aşılamanın yapılması ile alınmıştır.

Aşılamadaki amaç; rahim ağzını (cervix) devre dışı bırakarak, daha fazla sayıdaki sağlıklı spermi rahim içine ulaştırmak, buradan da tüplere ulaşmasını sağlayarak gebelik şansını arttırmaktır.

Çünkü bazı durumlarda servikal mukus (rahim ağzı salgısı) sperm geçişine izin vermez. Aşılama (IUI) tedavisi ile bu şekildeki mukus engeli ortadan kaldırılmış olur.

Aşılama Tedavisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Aşılama pek çok infertilite durumlarında uygulaması kolay, pratik, nispeten ekonomik ve risksiz bir işlem olduğu için pek çok durumda ilk tercih edilen yöntemdir. En sıklıkla:
– Düşük sperm sayı veya hareketlilik oranı (Erkek faktörü)
– Endometriosis
– Açıklanamayan İnfertilite (Unexplained Infertility)
– Servikal mukus problemleri (servikal faktör)
– Rahim ağzının (serviksin) anatomik problemleri
– Sperme karşı antikor varlığı (İmmünolojik İnfertilite)
– Kadında yumurtlamanın olmaması veya yetersiz olması (Ovulatuar Faktör)
– Cinsel işlev bozukluklarında tercih edilen bir yöntemdir.

Tüm bu durumlarda, inseminasyon genelde 4-6 defa denenir. Deneme sayısı uygulama nedenine, çiftin ihtiyaçlarına ve durumuna göre ayarlanır.

Başarı şansı kullanıldığı duruma göre değişir. %5- 20 gebelik şansı vardır. Uygun kişiye, uygun teknikle doğru zamanda yapıldığında gebelik şansı artar. Aşılamadan sonuç alınamayan çiftlerde Mikroenjeksiyon (ICSI) ‘ye geçilmelidir.

Aşılama tedavisi avantaj ve dezavantajları nedir ?

Aşılama tedavisinin en önemli iki avantajı şunlardır. Birincisi menideki en kaliteli spermlerin seçilmesidir. İkincisi spermlerin rahim ağzı ve vajinadaki asidik ortamdan zarar görmeden direk olarak rahime verilerek yumurtaya daha kolay ulaşmasının sağlanmasıdır. Aşılama (IUI) tedavisinin tek dezavantajı ise döllenmenin sperm ile yumurtanın birbirlerini bularak, kendiliğinden oluşmasının beklenmesidir. Kıbrıs tüp bebek tedavisinde, rahim ağzından laboratuarda elde edilen embriyolar verilmekte iken, aşılama tedavisinde sadece spermler verilmektedir. Tüp bebek tedavisinde gebeliğin elde edilmesi sadece verilen embriyoların rahime tutunmasına bağlı iken, aşılama tedavisinde gebeliğin oluşması için spermler önce tüplerden geçerek yumurtayla buluşmalıdır, ardından döllenen yumurta embriyo oluşturarak yeniden tüplerden geri dönerek rahime tutunmalıdır. Dolayısı ile aşılama (IUI) tedavisinde başarı için hasta seçimi çok önemlidir.

 

 

Paylaşım