Laparoskopi Ne Zaman, Kimlere Yapılır?

1 Temmuz 2017

Laparoskopi, göbekten bir iğne ile girilerek karın içinin gözlenebildiği endoskopik bir ameliyattır. Tüplerle ilgili sıkıntı olan hastalarımızda tüplerdeki hasarı ve problemi ortaya koymada altın standart denilen en iyi yöntemdir. Genellikle yine adet bitimi bir hafta içinde ve anestezi altında yapılır. Hastanede 4–6 saat kalındıktan sonra eve gidilebilir. Fakat tüplerle ilgili ciddi problemler varsa, örneğin büyük bir hidrosalpenks çıkarılmış veya karın içi çok yapışık olarak tespit edilmiş ise, bu gibi durumlarda bir gece hastanede yatış ve gözetim önerilmektedir. Yapılan değerlendirmeler neticesi hiçbir problem tespit edilmeyençiftlerde de laparoskopi ile tüplerin durumu kesin olarak ortaya konabilir. Yani laparoskopi, çocuk sahibi olmak için başvuran ve yapılan testlerde problem tespit edilemeyen çiftlere, rahim filmi ile tüplerinde problem olduğundan şüphelenilen çiftlere, rahim filmi veya ultrason ile büyük hidrosalpenks tespit edilen ve bu yapıların çıkarılması gereken kadınlara önerilen ve faydası olduğu ortaya konan endoskopik bir ameliyattır.

Paylaşım
28 Haziran 2017

Embryo glue, embriyo transferi sırasında kullanılan yeni bir kültür ortamıdır. İçerisinde bulunan hyaluronan adlı maddenin etkisiyle, embriyonun rahim içerisinde tutunma şansının arttığı gösterilmiştir. Aslında bu artışta en önemli rolü embriyoların laboratuar şartlarında büyütülmesi ile ilgili gelişmeler oynamaktadır. Tüp bebek uygulamalarında üreme hücreleri anne vücudunda değil, laboratuar şartlarında birleştirilmekte ve embriyolar özel sıvılar içerisinde, aynı anne karnındaki gelişimlerini taklit edecek şekilde büyütülmektedir. Tüp bebek uygulamalarında tedavinin verimliliğini kısıtlayan önemli noktalardan birisi de budur. Laboratuar şartları hiçbir zaman anne vücudunun sağladığı özellikleri tam olarak taklit edemeyecektir. Ancak, laboratuar şartlarındaki gelişmeler her geçen gün bu benzerliği arttırmakta, bu durumda direkt olarak tedavi başarısına yansımaktadır. Embriyo-yapıştırıcı özel bir kültür ortamının ticari adıdır. Bu kültür ortamı, embriyoların rahim içerisine transferi sırasında, embriyoların kateter içerisinde barındıkları ve rahim içerisine transfer sırasında embriyoları taşıyan sıvıdır. Bu sıvının özelliği içerisinde bulunan hyaluronan adlı maddedir. Bu maddenin embriyo transferi kültür sıvısına eklenmesinin, embriyoların rahim içerisind

Paylaşım
25 Haziran 2017

Yumurta toplama işlemi ya da kısaltma adıyla OPU (Oosit Pick-Up) ultrasonografi eşliğinde vaginadan uygulanan bir iğne ile yumurtaların toplanması işlemidir. Bu işlem genellikle genel anestezi altında yapılmaktadır. Dolayısıyla yumurta toplanması ağrıya yol açmayan bir işlemdir. Anestezi altında yapıldığından bir önceki akşam saat 24:00’den itibaren kesinlikle birşey yiyip içilmemesi gerekmektedir. Toplanan yumurtalar hemen yan odada bulunan laboratuvarda uzman embriyologlar tarafından değerlendirilir ve klasik tüp bebek uygulaması ya da mikroenjeksiyon işlemleri için hazırlanır. Uygulamadan sonra bazen kasık ve karın ağrısı oluşabileceğinden parasetamol türü ağrı kesiciler alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Birkaç saat içersinde hastalar yemeklerini yiyip evlerine dönebilirler. Yumurtaların toplanması sonrasında nadiren iltahaplanma ve kanama riski vardır. Bu durumlarda gerekli tedavi acilen yapılır ancak bu oran % 1’den daha düşüktür. Elde edilen yumurtalara aynı gün erkeğin verdiği spermlerle dölleme işlemi uygulanır. Bu işlem klasik tüp bebek uygulaması olabileceği gibi mikroenjeksiyon da olabilir. Spermiyogram için örnek verme sırasında çok güçlük yaşanması durumunda ise lokal anestezi ile testislerden sperm alınması da mümkündür.

Paylaşım
22 Haziran 2017

Aşılama aslında spermle yumurtanın buluşma şansını arttırmak için yapılan bir işlemdir. Kadına verilen hap ya da iğnelerle her ay kendiliğinden oluşan bir adet yumurtanın sayısı iki ya da üçe çıkarılırken, erkeğin spermleri de özel bazı yöntemlerle yıkanıp hazırlanır. Böylelikle spermlerin hareketli olanları toplanmış olur. Verilecek çatlama iğneleri ile yumurtaların çatlama zamanı da ayarlanarak hazırlanmış olan spermler rahim içersine özel bir plastik borucuk vasıtasıyla bırakılır ve böylelikle gidecekleri yol da kısaltılarak yumurta ya da yumurtalara kolayca ulaşmaları sağlanır. Elbette bu işlemin yapılabilmesi için en az bir kanalın ya da tüpün açık olması şarttır. Dolayısıyla aşılama işleminden önce rahim filmi çekilmesi gereklidir. Genellikle 3 yada en fazla 4 uygulamadan sonra gebelik oranlarının artmadığı bilindiğinden daha fazla aşılama tekrarlamaya gerek yoktur. Aşılamanın da, her ne kadar basit bir işlem gibi görülse de mutlaka bu konuda tecrübeli bir jinekolog tarafından yapılmasında fayda vardır. İyice bilinmelidir ki her çocuğu olmayan kişiye aşılama yapılamaz.. Eğer erkeğin spermlerinin sayı ve hareketi çok düşük ise aşılamadan beklenecek fayda çok azdır..!Bu sayı ve hareket konusunda tam bir fikir b

Paylaşım
19 Haziran 2017

Çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerde detaylı bir inceleme ile problemin nereden kaynaklandığı saptanmalı ve çiftin en kolay şekilde gebelik elde etmesini sağlayacak olan tedavi yöntemi belirlenerek çifte sunulmalıdır. Tedavi yöntemleri; en kaba sınıflamayla tüp problemlerinin cerrahi olarak tedavisi, yumurtlama uyarısı ve takibi, aşılama ve tüp bebek tedavisidir. Uygun şartlara sahip olan çiftlerde, ilaçlarla yumurta gelişiminin sağlanmasını takiben spermin belirli işlemlerden geçirilerek rahmin içerisine verilmesi anlamına gelen “intrauterin inseminasyon” (aşılama) tedavisi ile gebelik elde edilebilir.

Paylaşım
16 Haziran 2017

Prematur over yetersizliği  (POY) ya da halk arasında daha yaygın olarak kullanılan adıyla  “erken menopoz”;   Normal yumurtalık fonksiyonlarının ya hiç gelişmemesi ya da ilerde bahsedeceğimiz çeşitli nedenlerden dolayı, 40 yaşından önce kaybolması durumudur… Prematur Over Yetersizliği (Erken Menopoz) Prematur over yetersizliği  (POY) ya da halk arasında daha yaygın olarak kullanılan adıyla  “erken menopoz”;   Normal yumurtalık fonksiyonlarının ya hiç gelişmemesi ya da ilerde bahsedeceğimiz çeşitli nedenlerden dolayı, 40 yaşından önce kaybolması durumudur. Yumurtalıkların normal fonksiyonlarını kaybetmesiyle birlikte yeterli östrojen hormonu üretilemez, kanda gonadotropin düzeyleri yükselir ve bu durum düzensiz adet görme ya da adetlerin tamamıyla kesilmesiyle sonuçlanır. En az 4 aydır devam eden adet kesilmesi ve bir ay arayla yapılan FSH ölçümlerinin 40IU/L’nin üzerinde olması tanıyı kesinleştirir. Prematüre over yetersizliği ve prematür menopoz terimleri farklı klinik durumları belirtmekle olup,  birbirinin yerine kullanılması doğru değildir. Çünkü Erken over yetersizliği olan kadınlar, seyrek de olsa adet olabilir hatta kendiliğinden gebe bile kalabilirler. Oysa erken menopoza girmiş kadınlarda adetler tamamıyla kesilmiştir ve gebelik oluşamaz. POY,

Paylaşım
13 Haziran 2017

• Kadının tüplerinde tıkanıklık varsa, • Kadında endometriozis (çikolata kisti hastalığı) bulunuyorsa, • Erkekte sperm sayısı az veya sperm hareketliliği sorunları yaşanıyorsa, • Polikistik Over Sendromu’nda diğer tedaviler başarılı olamamışsa, • Hormonal yetersizlik gibi yumurtlama sorunları varsa, • İleri yaş ve zayıf yumurtlama durumunda, • Nedeni anlaşılamayan infertilitede, • Diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadıysa, Tüp bebek tedavisine başlanılması düşünülmelidir. “Bebek Dostu Hastane” ünvanına sahip olan Kent Hastanesi’nin Tüp Bebek Merkezi (IVF), hastanenin kuruluşu olan 2004 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin en deneyimli tüp bebek ekiplerinden birine sahip olan İzmir Kent Hastanesi, yüksek başarı oranıyla yalnız İzmir değil, ülke genelinde de tercih edilmektedir. Doğal yollardan bebek sahibi olamayan çiftlerde uygulanan tüp bebek tedavisinde erkek ve kadına ait olan üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında özel koşullarda döllenmesi ve anne rahminde bebeğin tutunması amaçlanmaktadır. Tüp bebek yöntemiyle doğan bebekler, normal doğal yöntemlerle dünyaya gelmiş olan bebeklerden farklı değildir. Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ne bebek sahibi olma arzusu ile müracaat eden çiftlerde tanı  sonrası  öncelikle neden çocu

Paylaşım
11 Haziran 2017
Tüp bebek tedavi aşamaları
Laparoskopi Nedir? Nasıl Yapılır?
Kadının alt karın bölgesinin (pelvis) muayenesi ve ultrasonografi, infertilite nedenleri ve jinekolojik hastalıklar hakkında bize önemli bilgiler sağlar. Ancak yalnızca muayene ve ultrasonografi tüm problemleri saptamada genellikle yetersiz kalır. Laparoskopi ve histeroskopi gibi endoskopik yöntemler pelvik organlara direkt bakış olanağı sağlayarak tanı konulmasına olanak verebilir. Her iki prosedür de infertilite incelemelerinin bir parçası olmuştur. Sadece tanısal olarak kullanılabilecekleri gibi, operatif amaçlı tedaviye yönelik olarak ta yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Laparoskopi, anestezi sırasında karın duvarına açılan küçük bir delik aracılığı ile optik araçlar kullanarak karın boşluğunun ve rahim, fallop tüpleri, yumurtalıklar ve diğer pelvik organlarının, incelenmesi işlemidir. Genellikle laparoskopi genel anestezi ile yapılır. Tarifinden de anlaşılabileceği üzere karın içindeki olaylara, görerek teşhis koyma imkanı sağlar. Göbekten CO2 gazı ile batın yeterince şişirilir sonra 10 mm çapında bir boru (trokar) göbekten karın içine yerleştirilir. Laparoskop denilen ve bir kamera – monitör sistemine bağlı optik alet buradan karın içine sokulur. Bu şekilde karın boşluğundaki tüm organlar görünt

Paylaşım
8 Haziran 2017

İnsan embriyosu 46 kromozom içerir ve kromozomal anöploidiler olarak tanımlanan kromozom sayısındaki artış yada azalış embriyonun rahime tutunamadığı yada tutunduktan sonra düşükle sonuçlandığı gebeliklerin yaklaşık 50%’ inde karşımıza ana sebep olarak çıkmaktadır. Tüp bebek yöntemleriyle geliştirilen embriyolarda preimplantasyon genetik taraması (PGS) kullanılarak kromozomal anormalliklerin tespit edilmesi mümkündür. Merkezimizde PGS amaçıyla yüksek doğrulukla sonuç veren ve çok gelişmiş bir genetik analiz yöntemi olan yeni nesil dizileme (NGS) tekniği kullanılmaktadır. Bu teknik kullanılarak kromozomal olarak normal (euploid) olan embriyonun seçilmesi mümkündür. Euploid embriyonun rahime transferiyle ise yüksek tutunma (implantasyon), düşük oranlarında azalma ve yüksek devam eden gebelik oranları elde edilebilmektedir. Her nekadar normal kromozomal içeriğe sahip embriyo transferiyle daha yüksek başarı oranları elde ediliyor olsada bu oran malesef 100% değildir ve başka hücresel faktörlerin de gebeliği etkilediği düşünülmektedir. Gebelik başarısını etkilediği düşünülen faktörlerden biride hücrenin enerji kaynağı olan mitokondri organelidir. Mitokondri hücrenin en önemli yaşamsal organlerinden biridir ve kendi genetik materyalini (DNA) içermektedir. Yapılan son çalışmalar embriyod

Paylaşım
5 Haziran 2017

Normal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin merak ettiği soruların başında ‘’Tüp bebek maliyetli bir yöntem midir? ‘’ sorusu gelmektedir. Evet, tüp bebek tedavisi maliyetli bir yöntem olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken tedavi bitiminde ki toplam maliyettir. Tüp bebek ücreti size ucuz gelebilir fakat sonradan eklenen ücretler ile tedavi bitiminde pahalı denilen merkezlerden çok daha fazla maliyet çıktığı sıklıkla görülmektedir. Merkezimizde açık fiyat politikası izlenmektedir. Tedaviye başlayacağınız zaman ilgili birimimiz tarafından bu tedavinin toplamda size ne kadara mal olacağı söylenir. Bu sayede hem hazırlığınız dışında sizi zorlayan ödemeler ile karşılaşmazsınız hemde önceden ne ödeyeceğinizi net olarak bilerek bu tedaviye başlarsınız. Fakat unutulmamalıdır ki en pahalı tedavi basit hatalar sonucu negatif sonuçlanan tedavidir. Bu nedenle merkez seçimi çok önemlidir. Sorduklarınıza yanıt alabildiğiniz sizinle her aşamada ilgilenen sorununuzu çözüp ve düzelterek tedaviye başlayan merkezleri tercih etmelisiniz. Diğer bir konuda Tüp bebek merkezinin aynı zamanda iyi bir endoskopik cerrahi kapasitesinin olmasıdır. Çünkü kadın infertilitesine ( kısırlığına ) neden olan bir çok sorun ( polip, myom, t-şeklinde rahim, çift rahim, rahim perdesi, rahim içi yapışıklıkla

Paylaşım