Yumurta Donasyonu Kimlere Yapılır?

28 Şubat 2017

Yumurta donasyonu yumurta hücresi problemlerinden dolayı yumurtlama fonksiyonunu tam olarak yerine getiremeyen anne adaylarında alternatif olarak düşünülen yöntemlerdendir. Annesi yabancı biri olsa da en azından babası kendi kocası olan pek çok bayanın çaresiz kalması durumunda bu yöntemi seve seve kabullendiği dikkat çekmekte. Yıllardır bebek sahibi olmayı bekleyen çiftlerin bu noktada fazla da seçim yapabileceği durumlar olmayabilmekte. Donasyonun erkek ve kadın kaynaklı olarak gerçekleştirildiği yöntemleri mevcuttur. Sperm ya da yumurta hücresi nakli sorunun bulunduğu tarafı pasifize ederek sağlıklı bireylerden alınan hücrelerin üreme fonksiyonlarına dahil edilmesi mantığına dayanır. Erkek kaynaklı bir sorunda da anne adayı kendi annesi olsa da babası yabancı olmakta. Sperm nakli olarak ifade edilen bu yöntemde erkek kaynaklı problemlerde düşünülür ve de uygulanır. Kıbrıs tüp bebek tedavisinde başarı ile karşılaştıran noktalardan biri olma özelliği ile yıllardır bilinir ve tercih edilir. Çeşitli nedenlerden dolayı dünya ülkelerinin büyük bir kısmında yasaklanmış olan birtakım tedavi yöntemleri yıllardır serbest bir şekilde Kıbrıs’ta uygulandığında gelişmeye imkan bulmuş ve kendini bu süre içerisinde göstermesine de fırsat tanımıştır. Geliş

Paylaşım
26 Şubat 2017

Tarihte ilk olarak ırk ıslahı amacıyla gerçekleştirilen damızlık boğalardan elde edilen spermlerin verimli ineklerin yumurtası ile cinsiyeti belirlenen embriyolar elde edilmiş ineklerde denenmiştir. Amerika’da John Buster tarafından ilk olarak insanlarda denenmeye başlayan yöntemin zamanla olumlu sonuçlarla karşılaştırmaya başlaması kısa bir süre içerisinde dünya geneline yayılmasına neden olmuştur.  Kıbrısın yumurta donasyonu ve tüp bebek tedavileri alanında öncü noktalardan olduğunu söylemek mümkün. Bireysel özgürlüğü ön planda tutan Kıbrıs’ın tüp bebek, donasyon ve cinsiyet belirleme gibi yöntemlere katı bir tutum sergilememesi zaman içerisinde iyi bir gelişim elde etmesine ve pek çok başarılı gebelik oluşturmasına neden olmuştur. Mevzuata uygun bir biçimde gerçekleştirilen bu tedavilere uygun olmanız halinde yararlanabilmektesiniz. Eşiniz ile birlikte çıkacağınız Kıbrıs seyahatinden mutlu dönmeniz mümkün. Daha önce bu anlamda tedavi gören pek çok çiftin güzel sonuçlarla karşılaştığı daha önce duyumunu aldığımız sonuçlardan. Donasyon için yumurta hücreleri alınan donörlerin verilen ailelerle birbirlerini tanımadığı bilinir. Sonrasında birbirleri ile irtibat kurma durumları yoktur. İsmini öğrenme gibi durumları söz konusu olmadığından alıcı v

Paylaşım
24 Şubat 2017

Yumurtaların geliştirilmesi, yumurtaların toplanması, yumurtaların laboratuvar koşullarında döllenmesi ve embriyoların anne adayının rahmine transfer edilmesi gibi 4 aşamadan oluşan tüp bebek tedavi yöntemi doğal yollarla gebelik sağlayamayan çiftlerde düşünülen uygulamalardandır. Her yıl on binlerce hatta yüz binlerce çiftin bu problemle karşı karşıya kaldığı dikkat çeker. Çevre koşulları ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan kısırlık problemi bir bölgenin sorunu olmaktan daha ziyade tüm dünyanın ortak sorunudur. Dünya genelinde bu problemle karşı karşıya kalan milyonlarca çiftin bulunduğunu ifade etmek mümkün. Kıbrıs tüp bebek yöntemi genel hatlarıyla başarılı bir yöntem olma niteliği taşımaktadır. Tüp bebek yönteminin gebelik oluşturma açısından uygun bir yöntem olmasının yanı sıra; Kıbrıs’ta uygulanıyor olması da başarı şansını zirvelere ulaştıran nitelikleri de bünyesinde barındırır. Bebek sahibi olma sürecinde doğru merkezlerde doğru doktorların elinde şekillenecek bir tedavinin ardından gerçekten güzel sonuçlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu görmeniz mümkün. Yumurta donasyonu kadın kaynaklı kısırlık problemlerinde etkili sonuçlarla karşılaştıran bir yöntem olma niteliği taşımaktadır. Tüp bebek t

Paylaşım
22 Şubat 2017

Kıbrıs tüp bebek tedavisinin gerçekleştirilebileceği en uygun noktalardan biri olma özelliği ile tüm dünya tarafından bilinmektedir. Alanında başarılı birçok uzman doktorun yer aldığı Kıbrıs’ın teknolojik kapasite ve yeterlilik bakımından da birçok noktaya göre ezici bir üstünlüğü olduğunu ifade etmek mümkün. Her yıl bebek sahibi olamama şikayeti ile çare arayan on binlerce çiftin ulaştığı Kıbrıs bu noktada sizleri de bekliyor olacaktır. Eşinizle yıllardır doğal yollarla denemenize rağmen bir şey elde edemediyseniz; daha fazla geç kalmadan hareket etmeli ve bir an evvel gerekli tedaviye başlamalısınız. Erkek ve kadın üreme hücrelerinin laboratuvar koşullarında bir araya getirilmesi ve döllenmesi neticesinde uygulaması gerçekleştirilen tedavi yöntemi her geçen gün daha da geliştirilen bir yöntem olma özelliği taşımaktadır. Kadın ya da erkek kaynaklı problemlerin belli başlılarında uygulanabilen tüp bebek yönteminin başarı oranı birçok yönteme nazaran çok daha yüksek olduğunu ifade etmek mümkün. Yumurta donasyonu yumurta bağışçısı bayanlardan alınan yumurta hücrelerinden yararlanılarak uygulaması gerçekleştirilen bir tedavi yöntemi olma özelliği taşımaktadır. Bakıldığı zaman kadın yumurta hücrelerinde problemler olması sağlıkl

Paylaşım
20 Şubat 2017

Kıbrıs tüp bebek yönteminde gerçek anlamda iyi düzeylere ulaşmayı başarmış bir nokta olma özelliği ile dünya genelinde bilinir ve her yıl binlerce çifti adaya davet eder. Birçok alanda önemli gelişme ve devrimlerin yaşandığı Kıbrıs güzel doğası ile tedavi için gelen çiftlere aynı zamanda güzel bir seyahat imkanı tanır. Eşinizle birlikte kısa bir seyahate çıkmak ve elinizdeki bebek sahibi olma imkanını bu yönde değerlendirmek isterseniz; Kıbrıs sizler için uygun bir durak olacaktır. Anne baba olmak isteyen çiftlerin tüp bebek merkezine başvurmasının ardından ilk olarak değerlendirme görüşmesi gerçekleştirilir. Daha önce bu yönde bir uygulama gerçekleştirildi mi? Bu soru yöneltilir ve bu doğrultuda tetkikler planlanır.  Tetkik sonuçlarına göre uygun bir tedavi yöntemine karar verilir. Ayrıntılı bir jinekolojik muayene ve ultrasonografi ile anne adayının üreme organı anatomik bakımdan incelenir. Gerçekleştirilecek uygulama çiftler anlatılır, başarı oranlarından bahsedilir. Onayın alınmasının ardından gerekli hazırlıklar tamamlanıp tüp bebek uygulamasına başlanır. Yumurta donasyonu yöntemi tüp bebek denemesi daha önce defalarca yapılmasına rağmen başarılı olunamayan gebelik durumlarında bayan kaynaklı yumurta hücresi problemlerinde tercih e

Paylaşım
18 Şubat 2017

IVF ya da Mikroenjeksiyon olarak iki farklı türde uygulanan tüp bebek yönteminde her yumurtanın yanına elli bin kadar sperm hücresinin yerleştirilmesi mantığına dayanır.  Bir spermin kendi başına yumurtaya girerek döllenmeyi sağlaması amaçlanır. Döllenmiş yumurta hücreleri bölünme gerçekleştirerek embriyoyu meydana getirir.  Embriyoların takibi ve laboratuvar koşullarında 2-3 gün kadar süre ile büyütülmesinin başarılı olması halinde yerleşim sağlanır ve gebeliğin ortaya çıkması sağlanmaya çalışılır. IVF yöntemi; genel anlamda tüplerinde bulunan tıkanıklık nedeniyle hamile kalamayan kişiler için tercih edilen bir yöntem olarak görülürken; Mikroenjeksiyon yöntemi: her türlü vakada tercih edilebilir. Tüp bebek yöntemi ile hamile kalma oranlarının gelişen imkanlarla ciddi düzeylere çekildiği günümüz şartlarında yıllardır doğal yöntemlerle gebelik sağlayamayan çiftler için umut kaynağı olduğunu ifade etmek mümkün.  Kıbrıs tüp bebek alanında gerçek anlamda güzel konumlara ulaşmayı başarmış özel bir noktadır. Tüp bebek ve donasyon türlerinin çeşitli nedenlerle yasaklandığı dönemlerde Kıbrıs’ta böylesi bir durum söz konusu olmadığından dolayı hızla gelişim sağlamayı başarmıştır. Sebebi açıklanamayan kısırlık durumlarında, tüplerin h

Paylaşım
16 Şubat 2017

Gelişen teknoloji ile birlikte hiç şüphe yok ki insan yaşamına sayısız imkan dahil olmuştur. Teknolojik gelişmelerin hızla yaygınlaşması ve buna bağlı olarak da pek çok alana yansıması zaman içerisinde tıbbi yöntemleri de ileri düzeylere ulaştırarak herkes için verimli bir hale getirmeyi başarmıştır. Tüp bebek tedavisinde de bu anlamda önemli gelişmeler zaman içerisinde kaydedilmiştir. Kıbrıs tüp bebek alanında son derece başarılı uzman doktor ve kliniklere sahip noktalardan birisi olma özelliği taşımaktadır. Bu özelliği ile her yıl binlerce çifti kendisine çekmeyi başarmakta. Bebek sahibi olma hayali evliliğini gerçekleştirmiş her çiftin hayalidir ancak; birtakım nedenlerden dolayı bu konuda yeterince başarılı olamayan çiftlerin çalmadıkları kapı kalmamakta. Doğru merkezleri seçen çiftler olduğu kadar yanlış noktalarda çözümler arayan çiftlerde mevcut. Bu açıdan bakıldığında da doğru merkezi seçmenin tedavinin seyri ve kaderini etkileyecek en önemli faktörlerden biri olduğu gözler önüne serilmiş olacaktır. Yumurta donasyonu gönüllü olarak yumurta hücrelerini bağışlayabilecek bayanların çeşitli kriterler açısından incelenmesinin ardından bağışçı olarak kabul edilmesi ve bu yönteme başvuran çiftlere yumurta hücresi sağlaması man

Paylaşım
14 Şubat 2017

Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin normal yollarla bunu sağlayamamaları halinde çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdukları yıllardır bilinen bir gerçek. Bakıldığı zaman; teknoloji ve bilimin gerçekten güzel seviyelerde olduğu dikkat çekmekte. Bu ikilinin bir araya gelmesi neticesinde de insanların birtakım sağlık problemlerini çözüme kavuşturmak çok daha pratik bir hale gelmiş bulunmaktadır. Yumurta hücrelerinde problemler olan bayanların yumurta hücrelerini değil de sağlıklı yumurta hücrelerine sahip olan anne adaylarından alınan yumurta hücrelerinden yararlanılarak gerçekleştirilen tedavi yöntemine yumurta donasyonu ismi verilmektedir. Kıbrıs tüp bebek ve alternatif tedavi yöntemlerinde oldukça ileri seviyelere ulaşmayı başarmış bir bölge olma niteliği taşımaktadır. Yıllardır tedavilerin politik-siyasi ya da dini nedenlerden dolayı yasaklanmamış olması insanların dünyanın dört bir yanında bu noktaya gelerek bebek sahibi olmak istedikleri dikkat çekmekte. Daha önce Kıbrıs’a gelip de alanında başarılı bir uzmanın ellerinde şekillendirilen tedaviden yararlanarak bebek sahibi olan pek çok çifti okumuşsunuzdur. Bebek sahibi olmak her anne babanın hakkıdır! Birtakım sağlık problemlerinden dolayı üreme fonksiyonunu tam olarak yerine getiremeyenlerdenseniz;

Paylaşım
12 Şubat 2017

Çiftlerin bebek sahibi olma umuduyla pek çok dünya ülkesini gezdiği ve bu doğrultuda çeşitli çözümler aradığı bilinen bir gerçek. Normal yollarla bebek sahibi olmayı başaramamış çiftlerin yararlanabilecekleri birçok tedavi yönteminin günümüzde mevcut olduğunun altını çizelim. Tüp bebek yönteminden biraz bahsetmekte fayda var. Vücut içi koşullarda yeterli döllenmenin sağlanamadığı çiftlerde tercih edilen tüp bebek yönteminin kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında döllenmesi temeline dayandırılmakta. Bu yöntemle bugüne kadar bebek sahibi olmayı başarabilmiş binlerce çiftten bahsetmek mümkün. Vücut sıcaklığına uygun koşullarda 48 saat kadar bekletildikten sonra yeterli döllenmenin sağlanması halinde anne adayının rahmine yerleştirilmesinden sonra uygulama tamamlanır. İnce bir kateter yardımıyla anne rahmine yerleşim gerçekleştirilir. Bu uygulamanın gerçekleştirildiği kadınların %50’sinde gebelik oluşmaktadır.  Birden fazla uygulamanın yapılmasının ardından bu oran %70-%80 oranlarına kadar artış gösterir. Kıbrıs tüp bebek alanında son derece başarılı noktalar arasında yer almakta. Alanında başarılı bir tüp bebek merkezi seçmeniz halinde başarı oranını da doğrudan arttırmış olursunuz. Yumurta donasyonu, yumurta

Paylaşım
10 Şubat 2017

Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin gerek internet kanalları gerekse diğer medya kanalları aracılığıyla duyum sahibi olduğu çeşitli tedavi yöntemlerine yönelmesi zaman içerisinde birçok noktada gerçekleştirilen tedavi yöntemlerini popüler kılmıştır. Hamile kalma ümidini büyük ölçüde yitiren anne adaylarında düşünülen donasyon genel anlamda başarı oranı yüksek bir tedavi yöntemidir çünkü; başarı oranını düşüren sorun taşıyan taraf yalnızca taşıyıcı görevi görmekte. Tüp bebek yöntemi ile daha önce bebek sahibi olmayı başarmış on binlerce çift ile karşılaşmanız mümkün. Çevrenizde ikiz bebeğe sahip olan bir çift gördüğünüzde soru olarak yönelttiğiniz takdirde büyük bir kısmının tüp bebek yönteminden yararlandığı dikkat çeker. Çiftlerin genlerinde olsun olmasın bazı durumlarda ikiz ya da üçüz bebek sahibi olabildikleri dahi dikkat çeker. Tek bebek beklerken ikincisinin mutluluğunu inanılmaz düzeylerde yaşayan çiftler hallerinden genelde memnun kalmakta. Yumurta donasyonu düşünebileceğiniz yöntemlerden. Kıbrıs tüp bebek alanında başarılı sonuçlarla karşılaşabileceğiniz noktalardan. Dünya geneline bakıldığında en başarılı uygulama sonuçları ile karşılaşılan bir bölge olması bu anlamda cazibe merkezi haline gelmesin

Paylaşım